Kinderen en jongeren

In de afgelopen jaren heb ik mij tevens gespecialiseerd in de problematiek van kinderen en pubers omdat er vanuit de maatschappij allerlei signalen komen dat er iets gaande is met de kinderen van nu. Ze lopen vaker vast doordat ze gedrag laten zien dat we als ouders, leerkrachten en verzorgers niet kennen. Soms staan ze te open in de wereld waardoor ze gemakkelijk overprikkeld raken.

Overprikkeling kan zich uitdrukken in heel druk en hyperbewegelijk gedrag, stil en teruggetrokken gedrag, ongeconcentreerdheid, boosheid, depressiviteit of oververmoeidheid. Ook kan het zich vertalen in ziekte, psychosomatische klachten en lichaamspijn. Als gevolg hiervan krijgen steeds meer kinderen op steeds jongere leeftijd een label mee zoals PDD/NOS, autisme,AD(H)D etc. Veel van het gedrag dat kinderen laten zien kan verklaard worden vanuit hun hoogsensitiviteit.

 

De therapie is heel toegankelijk voor kinderen, pubers en jongeren. Het blijkt steeds weer dat ze de therapie razendsnel oppakken en dat het een blijvende positieve ontwikkeling teweeg brengt. Een bijkomend voordeel is dat het traject over het algemeen kort is (3-5 sessies).

Ze worden rustiger, zijn meer zichzelf, weten wat ze willen, voelen zich weer krachtig en blij. Onderstaande aandoeningen/klachten kunnen bijvoorbeeld heel goed behandeld worden.

 • (hoog)gevoeligheid
 • (door)slaapproblemen
 • nachtmerries
 • pesten
 • jaloezie
 • eenzaamheid
 • onzekerheid
 • verdriet
 • depressiviteit
 • (faal)angsten
 • verlegenheid
 • constipatie of diarree
 • lichaamspijn
 • AD(H)D
 • PDD-NOS
 • autisto-vorm gedrag
 • etc.

Daarnaast kunnen de kinderen uiteindelijk vrijwel altijd stoppen met het gebruik van het (te) veel gebruikte middel Ritalin en/of andere medicijnen. Inmiddels zijn ook steeds meer leerkrachten en maaschappelijk werkers van scholen enthousiast over de therapie. Verder bekijk ik de klachten/aandoeningen niet op zich, maar ook in relatie tot hun omgeving. Informatie en inzicht hierin is voor de ouder en/of verzorger een zeer belangrijk onderdeel tijdens een consult. Dit zorgt in alle gevallen voor een positieve ontwikkeling bij de ouder/verzorger.

 

Onderstaande onderwerpen komen geregeld aan bod en worden uitgelegd binnen een consult:

 •  veranderen onze kinderen of lijkt het maar zo?
 •  waarom hebben ze meer moeite met school en de algemeen aanvaardbare omgangsnormen
 •  hoe zit het met de gedragsproblematiek (druk, “sociale stoornissen”)
 •  waarom heeft mijn kind eerder last van bv allergische reacties, astma, eczeem, buikpijn, hoofdpijn, infecties,    etc.
 •  waarom is mijn kind zo moe?
 •  wat betekent het dat mijn kind hoogsensitief is en hoe ga ik hier mee om?
 •  mijn kind is een beelddenker, wat betekent dat precies, wat gebeurt er dan en hoe kan ik hier het beste mee omgaan?

 

Verder leg ik zaken uit over bijvoorbeeld leerstoornissen (ook het wel willen leren maar niet kunnen leren) hoe het zenuwstelsel werkt bij gevoelige kinderen en waarom het zo vaak mis gaat met de concentratie en wat je hieraan kunt doen. 

 

Steeds meer kinderen komen met pesten in aanraking. Door de therapie is herhaaldelijk gebleken dat ze na een consult niet meer worden gepest. Pestprotocollen werken in de meeste gevallen niet. Binnen een consult zie en ervaar je direct het grote verschil als je op een ander niveau aan de slag gaat. 

Wilt u een afspraak maken?

Aarzel niet om contact op te nemen, of kijk eerst bij de veelgestelde vragen.